Tủ-kệ-bàn, 3 trong 1

Mã sản phẩm: TG - 3.1
Giá:
Tủ-kệ-bàn, 3 trong 1. Chất liệu: gỗ thông, gỗ cao su ghép. Hoàn thiện bề mặt wax sơn dầu. kích thước: tủ: 420*350*1000. bàn: 1220*350*600.

Tủ-kệ-bàn, 3 trong 1.
Chất liệu: gỗ thông, gỗ cao su ghép. Hoàn thiện bề mặt wax sơn dầu.
kích thước:
tủ: 420*350*1000.
bàn: 1220*350*600.

Từ khóa:
Vui lòng liên hệ
0946 797 460

Sáng08:00 ~ 12:00

Chiều13:00 ~ 21:30