Tranh chất liệu " Ngũ Quan"

Mã sản phẩm: TCL - NGUQ
Giá:
Sử dụng các chất liệu cành cây khô,khoa sấy khô, sơn acrylic, hoa đất sét, keo nến... Khung tranh kích thước: 600 x 400 x 120, chất liệu gỗ thông wax màu, mặt kính cường lực. Dùng trưng bày trang trí

Sử dụng các chất liệu cành cây khô,khoa sấy khô, sơn acrylic, hoa đất sét, keo nến...
Khung tranh kích thước: 600 x 400 x 120, chất liệu gỗ thông wax màu, mặt kính cường lực.
Dùng trưng bày trang trí

Vui lòng liên hệ
0946 797 460

Sáng08:00 ~ 12:00

Chiều13:00 ~ 21:30